Okenní fólie

Venkovní protisluneční fólie

Pro plochy těžko dostupné z vnitřní strany a pro zasklení o více vrstvách (izolační dvojskla a trojskla), která mohou zvýšeným teplotním namáháním praskat, jsou určeny venkovní fólie. Speciální konstrukce prodlužuje životnost těchto fólií na nechráněných venkovních plochách. Tento druh fólie je nejčastěji využíván proti přehřívání interiéru. Sluneční energie je odražena už před sklem, a to zůstává v příjemných teplotách uchráněné před venkovním zářením. 

 

Vnitřní protisluneční fólie

Tyto okenní fólie chrání proti horku, úniku tepla a přispívají k ochraně zraku omezením možností oslnění. Používají se zabarvené a mohou být reflexní, nebo nereflexní. Nejúčinnější solární fólie mají vysokou reflexi. Okenní fólie v létě omezují průnik tepla do objektu, v zimě vyzařování tepla z objektu, a podstatně tak přispívají ke snížení tepelných ztrát. Vysoký útlum UV záření přispívá nejen k ochraně zdraví osob, ale i k zachování barev materiálů a předmětů za chráněnou prosklenou plochou. Fólie dále chrání sklo proti roztříštění a osoby před pořezáním. Okenní fólie na skle vytvářejí příjemné prostředí a zlepšují vzhled objektu. Reflexivní typy fólií zvyšují z venčí estetickou úroveň objektů a uvnitř výrazně zvyšují pocit soukromí.

 Zadržují až 78 % slunečního záření. 

 Zadržují až 96 % škodlivého UV záření.

 Snižují průchod světla okenní plochou podle typu fólie o 8 až 95 %. 

 Po instalaci dojde ke snížení teploty v místnosti o 2-6 °C. 

 

Bezpečnostní fólie

Bezpečnostní a ochranné fólie jsou po celém světě aplikovány na skla budov a automobilů ke snížení bezpečnostních rizik spojených s rozbitím skla. Chrání před letícími střepy, zpomalují postup pachatele do objektu, fungují obdobně jako mříže, zamezující prohození cizích předmětů, chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi. Nehrozí vysypání střepů a potřeba přesklení není akutní. Bezpečnostní okenní fólie zpomaluje i šíření požáru. Má vysokou odolnost proti teplu a vykazuje samozhášecí efekt. Nechráněné prosklené plochy žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár.

Sklo opatřené fólií SCX slouží jako mechanická zábrana.

Bezpečnostní fólie typu SCX je silná 0,3 mm, bezbarvá s těmito stupni odolnosti: 

P-2 na 3 mm silném skle 

P-4 na 6 mm skle s oboustranně nalepenou fólií 

Atesty vycházejí z DIN EN 356 E.

Všechny pojišťovny je vyžadují jako dodatečné zabezpečení prosklených  ploch. Pojišťovny tento typ fólie uznávají jako rovnocennou náhradu za mříže v případě napadení objektu zloději.

 

Ochranné fólie

Hlavním posláním této skupiny fólií je omezení a zabránění úrazů v případě rozbití skleněné plochy, nebo zabezpečení její celistvosti v nenadálých situacích. Síla fólií je 0,1-0,2 mm, provedení  bezbarvé.

Využití se uplatní: potravinářské provozy, prosklené schodiště, výtahové šachty, prosklené prostory kde se pohybují děti, střešní okna, světlíky.

Matové fólie

Tyto okenní fólie s matovou úpravou povrchu jsou neprůhledné, ale průsvitné. Propouštějí světlo a zároveň poskytují úplné soukromí. Jsou ideální na okna koupelen, toalet a dalších prostor, které je třeba skrýt před zraky ostatních a přitom umožnit průniku přirozeného světla.

 

Okenní UV fólie

Jedná se o okenní fólie poskytující vysokou průzračnost a nezkreslený průhled při maximálním odrazu UV paprsků. Nezkreslený průhled se uplatní zejména při pozorování ve vitrinách vystavených předmětů. Speciální UV okenní fólie s vysokým potlačením UV zářením je ideálně vhodná k ochraně předmětů před vyblednutím a zničením. Je přednostně vhodná na výkladní skříně, kde je upřednostňováno nezkreslené pozorování tvarů a barev zboží. Kromě omezení průniku UV záření omezuje i průchod tepelné sluneční energie i viditelného světla, což jsou faktory, které se na vyblednutí barev též podílejí. Ovšem pozor, dále spolupůsobí řada dalších vlivů, např. vzdušná vlhkost, teplota v objektu, struktura materiálu i kvalita samotných barev.

  

Další vynikající vlastností okenních fólií je ochrana proti UV záření. Zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští, bezpečnostní okenní fólie až o 99 % omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV. Tyto složky působí značné finanční škody, zejmená obchodníkům na vystaveném zboží vyblednutím barev. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce či nábytek. Použití okenních fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev, jak jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky.

  

Hlavní výhody skel opatřených kvalitními okenními fóliemi:

Zadrží min. 98 % škodlivého UV záření

Zamezí přehřívání interiéru okny v letních měsících

Omezují blednutí interiérů

Velmi účinná ochrana před zloději a vandaly

Výrazně snižují riziko úrazu rozbitým sklem

Snižují tepelné ztráty okny v zimě

Zajišťují Vám soukromí

Instalace je možná dodatečně téměř na jakýkoliv typ prosklení

PTÁČEK JARABÁČEK

jljkhjkljjklhjhljhljhjkhljkhjk