Restaurování

Veškeré konzervátorské a restaurátorské zásahy provádíme v souladu s moderním pojetím restaurátorské péče tak jak jsou shrnuty v mezinárodně respektovaných úmluvách a dokumentech jako benátská charta. V souladu s těmito dokumenty a s moderním pojetím památkové péče používáme pouze původní kvalitní historické ale i moderní materiály a techniky které nemohou ohrozit celistvost a autenticitu díla a tím jej znehodnotit.


Restaurování  dřevěných předmětů je řada po sobě následujících technologických  postupů, které vedou ke zlepšení celkového stavu předmětu. Ke správnému  provedení restaurátorských zásahů, které nepoškodí předmět ani jeho  autenticitu, je důležité znát několik věcí. Restaurátor musí znát původní  technologie výroby a materiály ze kterých jsou předměty vyrobeny. Důležité jsou i znalosti dějin umění a chemie. Pro historicky významné  zakázky je nutná spolupráce s historikem umění, chemikem a s restaurátory ostatních materiálů. Zvláště u předmětů kulturní hodnoty  je podstatnou součástí restaurování pečlivý průzkum předmětu a  dokumentace všech zásahů. Zásahy musí být v souladu s původními  technologiemi a materiály a mají být v budoucnu odstranitelné v maximální možné míře tzv. reverzibilní. To z důvodu restaurování  předmětu v budoucnosti a s předpokladem budoucího vývoje nových  dokonalejších materiálů. Při restaurování používáme jak materiály a technologie které odpovídají historickému zařazení předmětu, tak i novodobé materiály,  zejména pro asanaci (odstranění škůdců) a petrifikaci (zpevnění) dřevní  hmoty.

Přístupy


Restaurátorské  přístupy dělíme na takzvaný konzervátorský, který se používá zejména  pro musejní sbírky. Sbírkový předmět pouze konzervujeme, s důrazem na  zachování všech původních prvků a didaktického účelu. Tento postup  nepředpokládá každodenní používání předmětu. Druhým je přístup restaurátorský,  kdy se snažíme předmětu navrátit  nejen jeho původní vzhled ale i jeho  užitnou hodnotu. Míru restaurátorských zásahů vždy konzultujeme se zákazníkem tak, aby výsledek byl podle jeho představ. Spokojenost zákazníka je pro nás velmi důležitá.

 

 

 

 

 

 

Dokumentace


Restaurování každého předmětu fotograficky dokumentujeme od  začátku až do konce a na přání zákazníka vypracujeme kompletní  restaurátorskou zprávu, která je jakýmsi rodokmenem pro každý restaurovaný předmět a která dále zvyšuje hodnotu předmětu. Restaurátorská zpráva obsahuje přesný popis předmětu, jeho  průzkumu, návrh na jeho restaurování, popis jeho restaurování a doporučený následný režim předmětu. Zpráva je doplněna fotografiemi a je  jak v tištěné tak v digitální formě. Cena za vypracování zprávy je závislá na náročnosti restaurování, a ta je u každého předmětu jiná. Restaurátorská zpráva je důležitý zdroj informací o předmětu. Nepostradatelná je pro restaurované předměty kulturního významu, které  jsou ve sbírkách galerií a muzeí.

 

Cena za restaurování


Prvním krokem bývá předběžný odhad ceny restaurování. Stačí, když nám zašlete fotografii e-mailem a mi Vám pošleme předběžnou cenu za restaurování. Přesnější písemný cenový odhad provedeme až po reálném shlédnutí a prozkoumání předmětu. Pro galerie a muzea provádíme také restaurátorský průzkum  předmětu, návrh na postup restaurování a cenový návrh písemnou formou.  Tento průzkum a návrh je zařazen do konečné restaurátorské zprávy. Restaurování každého předmětu je individuální záležitostí a  proto je i cena restaurování u každého předmětu individuální. Po souhlasu zákazníka s navrženou cenou za restaurování jsme schopni zajistit dopravu předmětu. 

 

Záruky


Záruční doba je neomezená v případě dodržení záručních podmínek, které jsou uvedeny v pokynech, které dostane zákazník písemnou formou po restaurování předmětu. Při vzniku námi nezpůsobeného dodatečného poškození  předmětu, například při nedodržení zásad preventivní konzervace, jsme samozřejmě schopni předmět znovu restaurovat za běžnou cenu.

 

Fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

PTÁČEK JARABÁČEK

jljkhjkljjklhjhljhljhjkhljkhjk